הסרוגה הטורקית

אם אתה רוצה ללמוד על הסרוגה הטורקית, המשאבים המקושרים להלן יעזור לך להתחיל.